LÆSKEKALK

Volvox læskekalk anvendes på forskellige områder:

  1. Som en ren mineralsk overfladebehandling/kalkning af inden- og udendørs mineralske underlag.
  2. Som tilslagsmateriale til sand ved byggearbejder inde og ude.

Volvox læskekalk er en højst alkalisk, desinficerende, ren mineralsk og ekstrem diffusions- og kappilaråben. Den er indeklimaregulerende, skadestofabsorberende og antistatisk.

Volvox læskekalk anvendes til hvidtning på indendørs eller udendørs puds. I forbindelse med volvox skimmelsaneringssystem anvendes den som maling/afsluttende behandling. Den anvendes også til fremstilling af kalkvand.

Der skal bæres beskyttelse for øjne og hud under arbejdet.

DATABLADE & FARVEKORT

Denne sektion er endnu ikke klar…